Ricardo Guasch · GSArquitectura  
     
   
 
G S Arquitectura, fundada al 1998 per Ricardo Guasch, consta d’un nucli permanent d’arquitectes per el desenvolupament de projectes, i amb col·laboradors especialitzats en càlcul d’estructures, gestió d’instal·lacions, amidaments i pressupostos, infografia i equipaments de sistema. L’objectiu de G S Arquitectura es implantar qualitat arquitectònica en la formalització dels programes i anhels corporatius d’entitats públiques i privades, i de particulars. El seu camp d’actuació es concreta en edificis de vivenda plurifamiliar i unifamiliar, equipaments, espais de treball, i comercials. La metodologia dels processos de producció de G S Arquitectura es basa en conceptes com la rapidesa, la precisió, i la transparència; i en donar respostes completes als requisits establerts, atenent a valors emergents tales como la ecoeficiència, l’accessibilitat, la seguretat, i d’altres.
 
   
   
 
     
     
     
     
     
 
    PROYECTOS   Vivienda    
     
     
     
     
     
ESTUDIO   Interiorismo Vivienda
PORFOLIO   Rehabilitación Oficinas y Comercial
NOTICIAS   Equipamiento  
CONTACTO   Concursos