Ricardo Guasch · GSArquitectura  
     
   
  Rehabilitació i reforma de casa calalogada (s.XIX), per a 5 habitatges i 2 locals a Palafrugell, Baix Empordà  
Any: 2006-2008
Arq. Tèc.: Pere Planas
Càlculo Estr.: Salvador Soteras
Enginyería: Dipesa S.A.
Constructor: Simón Cruz Construcciones
Promotor: Gestió del Patrimoni Antic
M2: 490
 

 

 

Rehabilitació integral, incloses les façanes. Conversió de la gran casa del s.XIX en un conjunt de cinc habitatges i dos locals comercials. Ascensor comunitari. Gestió d’instal·lacions d’enllaç mitjançant reordenació de vestíbuls i pati de llums de nova creació. Incorporació de nous elements estructurals de pes lleuger (plafons de fusta laminada, amb aïllament per faldons de coberta, i sense aïllament per altell). Protecció de balconeres i finestres mitjançant porticons plegables, amb llibrets orientables de fusta. Al pati interior, el nou estuc de façana s’estén sobre aïllament rígid, per tal de dotar de una bona inèrcia tèrmica aquesta part de la edificació.

   
   
 
     
     
     
     
     
 
    PROJECTES   Habitatge      
Casa Serra  
Cal Salamó    
Cal Laiano    
     
     
ESTUDI   Interiorisme    
PORFOLIO   Rehabiltació    
NOTICIES   Equipament    
CONTACTE   Concursos