EQUIP DE PROJECTE

 

Responsable de l'estudi

 
  Ricardo Guasch, Arquitecte, ETSAM (1985)  
 

Proyectació y delineació general de projecte

 
  Enzo Vignolo Quiroz, Arquitecte, Facultad de Arquitectura (Universidad Católica de Santiago de Chile) 1993  
 

Laida Menba Ikuga, Arquitecta. ETSA Vallés (UPC) 2004

 
 

Montserrat Casamada Armengol, ETSAB. (UPC) 1981.

 

Han format part d'aquest equip amb anterioritat:

 

Alex Muiño (estudiant d'arquitectura); Daniella Bruzual (arquitecta); David Obón (arquitecte); Leónidas Machicao (arquitecte);  Claudio Vásquez (arquitecte);  Javier Segurado (arquitecte);    Juan Salgado (arquitecte).

Arquitectes en unió temporal:

 
Joan Ormad; Lluís Peiró; Octavio Mestre; Ramón Babot; Enzo Vignolo; Marc Cuixart.

COL·LABORADORS EXTERNS

 

Salvador Soteras, Aparellador-Arquitecte Tècnic. UPC, 1972
Àmbit de la col·laboració: Disseny i càlcul de la estructura; Estat d’amidaments i pressupost. Supervisió i control de l’estructura a l’obra, si s’escau.

   
 

Francisco Dominguez, Arquitecto Técnico, UPC, 1990. Àmbit de la col·laboració: Desenvolupament constructiu del projecte; Estat d’amidaments i pressupost. Supervisió i control a l’obra, i; Coordinació de seguretat, si s’escau.

 
 

Pere Planas, Arquitecto Técnico. UPC, 1986 (Girona)
Àmbit de la col·laboració: Desenvolupament constructiu del projecte; Estat d’amidaments i pressupost. Supervisió i control a l’obra i; Coordinació de seguretat, si s’escau.

   
 

Salvador García Crisol, Ingeniero Técnico Industrial. EUITI, Terrasa,1980. Crisol  Ingenieros S.L.
Àmbit de la col·laboració: Disseny i càlcul de les instal·lacions. Gestió d’estalvi d’energia mediambiental –Energia solar; sistemes de reciclatge, etc-. Supervisió i control  de les       instal·lacions a l’obra, si s’escau.

 
 

Direcciones Industriales y Proyectos Energéticos S.A. (DIPESA), Enginyeria.
Àmbit de la col·laboració: Disseny i càlcul de les instal·lacions. Gestió d’estalvi d’energia mediambiental –Energia solar; sistemes de reciclatge, etc-. Supervisió i control  de les       instal·lacions a l’obra, si s’escau.

 
 

Lluís Peiró (BIPLANO)
Ämbit de la col·laboració: Mobiliari contract i equipament de sistema en general

 
 

Ricard Castell (Tecnillum)
Ämbit de la col·laboració: Elements i sistemes d’il·luminació

 
 

Mario Sans (Sans Visual Studio)
Ämbit de la col·laboració: Disseny gràfic e identitat corporativa

   
 

Miquel Ripollés (Sintesi3D)
Ämbit de la col·laboració: Infografía. Representació virtual dels projectes en 3D

 
 

 

 
    Ricardo Guasch · GSArquitectura  
     
   
 
     
     
     
     
     
 
    PROJECTES          
ESTUDI   RICARDO GUASCH  
PORFOLIO   EQUIP  
NOTICIES   CLIENTS  
CONTACTE